• بین ۲ تا ۶ سال
  • میهمانان هتل بین المللی قصر می توانند با توجه به شب های اقامت خود در این هتل از تخفیفات ذیل استفاده نمایند:
    • مهمانانی که 5 شب در هتل اقامت داشته باشند ،اقامت شب ششم رایگان خواهد بود.
    • مهمانانی که 8 شب در هتل اقامت داشته باشند ،اقامت شب نهم و دهم رایگان خواهد بود.
    • مهمانانی که 10 شب در هتل اقامت داشته باشند ،اقامت شب یازدهم، دوازدهم و سیزدهم رایگان خواهد بود.
  • میهمان گرامی، ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، لطفا هزینه اقامت در هتل بین المللی قصر را به شماره حساب
    CARD NO.4920870000387683
    ACCOUNT NO.1200992481
    NAME:ALIREZA MAHMOUD SEZAVAR
    واریز و شماره فیش واریزی را به دفتر رزرواسیون هتل به شماره تلفن 00985118007 و شماره فاکس 00985118091 اعلام فرمایید. با سپاس